elfogadott végzettségek

Elfogadott végzettségek

Diplomás művelődésszervező vagy? Most kaptad kézhez az OKJ-s papírodat? Szeretnéd tudni, külföldön mire jó a végzettséged? Egye-fene, segítünk. Ebben is.

Egyes szakmák elismerése automatikus, másoknál feltételhez kötik az igazolást. Az igazolást itthon az Oktatási Minisztérium Magyar Ekvivalencia és Információs Központja állítja ki akkor, ha valaki külföldön szeretne dolgozni. Az igazolás többek között
tartalmazza a képzés jogszabályban előírt időtartamát, és azt is, hogy a jelentkező itthon gyakorolta-e a szakmát.

Az elismerést érettségi bizonyítványokról, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő, illetve Magyarországon korábban megszerezhető, államilag elismert szakképesítést tanúsító bizonyítványokról és mesterlevelekről, valamint a felsőfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelekről állítják ki. Ez alól kivétel az egészségügyi képesítést tanúsító okirat, erről az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal, illetve az okleveles építészmérnök és okleveles építész-tervező művész szakképzettséget tanúsító okirat, amiről pedig a Budapesti Építész Kamara állítja ki a szükséges dokumentumot.

A hatósági bizonyítványt a kérelmezőnek küldik meg. Elkészítéséhez az eredeti bizonyítvány vagy oklevél másolata, az eljárási díj befizetését igazoló feladóvevény vagy a pénzintézeti átutalás igazolásának másolata, a kérelmező személyi adatait tartalmazó hatósági igazolvány fénymásolata szükséges. A kiállítás 30 napon belül megtörténhet, ha minden szükséges dokumentumot csatolt a jelentkező. A hatósági bizonyítvány kiállításának díja 24 ezer 500 forint.

Az Európai Unió közösségi jogi szinten kizárólag az úgynevezett szabályozott szakmákat szabályozza. Az európai közösségi jog értelmében az a szakma minősül szabályozottnak, amelynek gyakorlását az adott ország bizonyos végzettség vagy képzettség meglétéhez köti. Azt minden ország maga határozza meg, hogy mely szakmákat sorolja ide.

A szabályozott szakmák között is speciális elbírálás alá esnek az elismerés szempontjából az állatorvos, az általános orvos, az ápoló, az építész, a fogorvos, a gyógyszerész és a szülésznő szakképzettségek, mivel ezek esetében az uniós országokban megtörtént a képzés összehangolása is. Vagyis, aki itthon ezek közül szerzett szakképzettséget, könnyű helyzetben van, tanulmányát automatikusan elismerik. Ez annyit jelent, hogy a hatóságok nem vizsgálják és nem is vizsgálhatják az adott bizonyítványhoz vagy oklevélhez vezető képzés minőségét, hanem a bizonyítványt vagy oklevelet az elismerést végző ország oktatási intézményeiben megszerzettel automatikusan azonosnak tekintik.

Azoknak a szakmáknak a képviselői, akik ugyan szabályozott foglalkozást választottak, de nem tartoznak az előbb említettek közé, könnyített elismerési eljárásra számíthatnak. Ez a kölcsönös elismerés és bizalom elvén alapul az államok között. Ám ha jelentős különbségek mutatkoznak a származás szerinti országban elvégzett képzés és a fogadó ország által megkövetelt képzés és elvárás között, a fogadó ország kompenzációs intézkedésként alkalmassági vizsga vagy alkalmazkodási időszak teljesítését írhatja elő.

Az alkalmazkodási időszak azt jelenti, hogy szakmai felügyelet mellett kezdheti meg a jelentkező a munkát. Az elismerő hatóság továbbá előírhatja, hogy a kérelmező a szakma gyakorlása mellett képzésben is vegyen részt. Az alkalmassági vizsga vagy az alkalmazkodási időszak közötti választás joga a kérelmezőt illeti meg.

Ha egy szakma nem minősül szabályozottnak, az elismerés az adott ország nemzeti joga szerint történik. A nem szabályozott szakmák esetében rendszerint a munkáltató dönti el, hogy az adott képesítést megfelelőnek tartja-e az általa meghirdetett munkához.

Minden európai országban, de több Európán kívüli országban is megtalálhatók az Európa Tanács és az UNESCO ENIC elismerési hálózatának, illetve Európán belül az Európai Bizottság NARIC elismerési hálózatának irodái. Ezeket az irodákat azért hozták létre, hogy tájékoztatásukkal megkönnyítsék a külföldön szerzett oklevelek elismerését.