mindent a munkaszerződésről

Mindent a munkaszerződésről

Jól fordítasz német jogi szöveget? Kisujjadban a külföldi adószabályok? Pontosan tudod, mi történik, ha feketén melózol és elkap az osztrák munkaügyi ellenőr? Ne olvass tovább!

Minden esetben ragaszkodni kell az írásbeli munkavállalási szerződéshez, az engedély nélküli munkavégzés az összes országban tiltott. Ez a legfőbb alapszabály a külföldi állás betöltése előtt. A dokumentumot a munkavállaló és a munkáltató köti, semmi esetre sem a közvetítő iroda. A jelentkezőnek így ezt általában a célországban kell aláírnia, de egyes munkaközvetítőkhöz megküldik a cégek.

Kizárólag névre szóló, személyes adatokkal és saját kezű aláírással, valamint céges bélyegzővel hitelesített szerződés tekinthető hivatalosnak. Az is nagyon fontos, hogy a szerződés minden szavát értse a munkavállaló. Olyan nyelven készült iratot, amelyet nem ért a jelentkező csak akkor írjon alá, ha megfelelő tolmács segítette annak elolvasásban. A szerződés ugyanis nem magyarul, hanem szinte minden esetben a fogadó ország nyelvén készül. Azok járnak a legjobban, akik a munkaközvetítőjüknél írhatják alá a dokumentumot.

A szerződésnek tartalmaznia kell a munkavállaló és a munkáltató kötelezettségeit, a munkavégzés körülményeit, helyét, a munkabér összegét, a munkaidőt, a próbaidőt, a felmondási időt, a munkaadó által nyújtott szociális juttatásokat és esetleg az elhelyezés körülményeit, illetve azt, hogy ki fizeti a szállást. Van, ahol a munkaruháról a munkavállalónak kell gondoskodnia, máshol ezt állja a munkáltató. De fontos, hogy erre is kitérjen a szerződés, mint ahogy arra is, hogy fix fizetést, vagy teljesítmény után kap bért a jelentkező. A munkakezdés pontos időpontja is lényeges eleme a dokumentumnak.

A munkaidő, megállapodástól függően lehet teljes, illetve részmunkaidő. Általános a heti 5 nap, 40 órás munkahét, de a munkáltató és a munkavállaló megállapodhatnak abban, hogy ettől eltérnek. Nyáron, a szállodákban, télen a síszezonban például szinte biztos, hogy más beosztásra van igény. A túlórákat csak akkor köteles kifizetni a munkáltató, ha ez a szerződésben így szerepel. Különben a plusz órákat szabadidőben adja majd ki.

A szerződés szólhat határozott időre, ebben az esetben az utolsó nap után ez érvényét veszti a megállapodás. A szerződésben foglalt felmondási idő betartásával bármikor felbontható az egyezség. A határozatlan idejű szerződést is felbonthatja mindkét fél, természetesen a szerződésben foglalt felmondási idő betartása mellett.

A szerződés pontos ismerete azért is fontos, mert csak azokat a jogokat és juttatásokat lehet a munkáltatón számon kérni, amelyek abban szerepelnek. A munkába állást követően, rövid időn belül érdemes egy banknál számlát nyitni, mert a munkáltatók legtöbb esetben erre utalják a munkabért.

Munkaügyi vita esetén annak rendezésében a magyar külképviselet semmilyen formában nem tud közreműködni. Ennek megfelelően, ha a szerződésben foglaltakat a munkaadó nem teljesíti, vele szemben csak az adott ország munkaügyi fórumai,
végső esetben a bíróság segíthet. Munkanélküli segélyre, egészségügyi, illetve egyéb szociális juttatásra az uniós tagországokban általában csak az a külföldi jogosult, aki legalább egy évig dolgozott az adott országban és fizette a megfelelő
személyi jövedelem- és egyéb adókat, járulékokat.

Az engedély nélküli munkavégzés minden országban tiltott. Az elkövetőt pénzbüntetéssel, kiutasítással és akár évekre szóló beutazási és tartózkodási tilalommal, esetleg elzárással büntethetik. Az idegenrendészeti következményeken túl az illegális munkavégzés számtalan veszélyt rejt magában. Munkahelyi baleset, betegség esetén a munkaadó nem fizeti a betegellátási költségeket, pedig egy műtét akár több millió forintba is kerülhet. Szerződés nélkül biztosan nem segít senki, ha nem a megállapodás szerint dolgoztat a munkáltató, vagy nem fizeti ki a bért, esetleg méltatlan körülményeket biztosít a szálláshoz. Különösen legyen elővigyázatos az, aki táncosnői, konzumnői és más hasonló jellegű munkára jelentkezik.