a családi pótlék sokszorosa a magyarnak

A családi pótlék sokszorosa a magyarnak

A legtöbb országban a külföldön született magyar állampolgárok gyereke is magyar állampolgár lesz. Ám a családi juttatásokat az a tagállam adja, ahol a család él. Így van ez például a családi pótlékkal is, ami a magyarok által kedvelt országokban sokkal magasabb, mint itthon.

A gyerekvállalás nem feltétlenül kell, hogy eltántorítson bárkit is a külföldi munkavállalástól, de nem árt tudni, mire készülhet az a család, akinek nem Magyarországon születik meg a gyereke. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, és azt is, hogy egyes országokban mekkora családi pótlékra lehet számítani.

Ha egy magyar állampolgárnak külföldön születik gyermeke, a kicsi automatikusan magyar állampolgár lesz, független a születési helytől. (Néhány országban, például az Egyesült Államokban a fogadó ország állampolgárságát is megkapja.)

A családi ellátásokra jellemző, hogy a jogosultság nem annak függvénye, hogy a szülők mely tagállam állampolgárai, a juttatásokat kint kell majd igényelni, az ottani szabályok és feltételek szerint.

Általában minden EU tagországban igényelhető családi pótlék, eltérő formában, elnevezéssel és összeggel. Mivel a családi pótlék is szociális juttatásnak minősül, az adott tagállam döntheti el, hogy ki, mikor, és mennyi juttatásra jogosult. A legfontosabb szabály azonban az, hogy az egyes tagállamok állampolgárai között diszkriminálni nem lehet, vagyis a magyar munkavállalók is ugyanolyan feltételekkel vehetik igénybe a szociális ellátórendszert, mint az adott tagország állampolgárai.

A családi pótlék esetében, ha az apa vagy az anya egy EU tagországban dolgozik, és az egész család kiköltözik, megszűnik a magyarországi jogosultság, és az ottani családi pótlékra lesznek jogosultak. A juttatásra vonatkozó igényt is a kinti illetékes hatóságoknak kell benyújtani.

Az ellátásokhoz az első lépés az újszülött baba hivatalos iratainak beszerzése. A baba lakcímkártyájára automatikusan az anya lakcíme kerül. A lakcímkártyát az okmányiroda adja ki.

Egyesült Királyság

A családi pótlékot (Child Benefit) azok igényelhetik, akiknek “szokásos tartózkodási helye” az Egyesült Királyságban van, és törvényesen tartózkodnak az ország területén. Azon gyermekek után jár családi pótlék, akik 16 éven aluliak, 19 év alatti tanulók, illetve 16-17 év közötti regisztrált munkakeresők vagy képzésben vesznek részt.

A legidősebb vagy egyedüli gyermekre hetente 20,30 (7044 forint), további gyermekre gyermekenként 13.40 font (4649 forint) jár, a gyám-támogatás gyermekenként pedig 15,55 font (5396 forint). Anyasági segély (Maternity Allowance) folyósítanak 18 hónapon át annak, akinek épp nincs munkáltatója. Ennek azonban az a feltétele, hogy az anya ezt megelőzően legalább egy évvel fizesse a tb-t.

Ausztria

A várandós anyáknak a szülés előtt nyolc héttel abba kell hagyniuk a munkát, és 8-16 héttel a szülés utánig nem dolgozhatnak. Az anyavédelmi időszakban az anya előző 13 heti fizetésének alapján jogosult juttatásra. Amint az anya munkáltatójának bejelentette, hogy gyermeket vár, a munkáltató nem bocsáthatja el, és ugyanez a szabály érvényes a  szülést követő négy hónapban. Az anyasági szabadság a gyermek kétéves koráig jár. Családi pótlékra az jogosult, aki ausztriai állandó- vagy ideiglenes lakhellyel rendelkezik, és a gyermekkel közös háztartásban él.

A családi pótlék összege a gyermek életkorával nő. A születéstől 3 éves korig 105,4 euró (30 882 forint), 3-10 éves kor között 112,70 euró (33 021 forint), 10-19 éves korig 130,90 euró (38 353 forint) jár. A második gyerek után havonta 12,8 euró (3750 forint) kiegészítés jár, a harmadik után már 47,8 euró (14 005 forint) a plusz.

Kiegészítő családi pótlékot is kapnak az adófizető szülők, ennek összege havonta és gyerekenként 58,40 euró (17 111 forint). Jár még 13. havi családi pótlék is, ezt azoknak folyósítják, akik az adott év szeptember 1-én dolgoztak. Ezt nem is kell külön igényelni, a szeptemberi családi pótlékkal együtt érkezik.

Gyermekgondozási segélyt a saját, illetve örökbefogadott gyerek után igényelhet a szülő vagy nevelőszülő. Mindenkinek alanyi jogon jár, aki kapja a családi pótlékot. Ha a család például a magyar állami juttatás különbözeteként az osztrák államtól is kapja a gyes-t, akkor az évente egy összegben érkezik

Németország

A szülés előtti, illetve a szülés utáni családi ellátásoknak alapvetően két fajtája létezik: alanyi jogon járó, illetve biztosítási jogviszonytól függő pénzbeli ellátások. Az alanyi jogon járó juttatások biztosítási jogviszonytól függetlenül mindenkit megilletnek. A biztosítási jogviszonyhoz kötött pénzbeli ellátások viszont csak akkor igényelhetőek, ha az igénylő dolgozott, amikor várandós lett.

Terhesség ideje alatt járó támogatás az anyasági biztosítás. Jogosult rá minden németországi munkaviszonnyal rendelkező nő, beleértve a részmunkaidőben foglalkoztatottakat is. A terhesség ideje alatt úgynevezett anyasági segély igényelhető, amely biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátás. Az ellátást a legtöbb esetben a szülés előtti hat hétre és az utána következő nyolc hétre folyósítják. Az ellátás összegét az édesanya bére alapján állapítják meg.

A német családi pótlék összege 1 gyerek után 184,2 euró  (53970 forint) 2 gyerek után 368 euró (107 824 forint), 3 gyerek után 558 euró (163 600 forint) 4 gyerek után 773 euró (226 489 forint).

Belgium

A 18 év alatti gyermekek jogosultak a támogatásra, illetve azok a 25 év alattiak, akik még iskolába járnak. Az igénybe vehető támogatás havi összege a családi- és munkakörülményektől, gyermekek számától, életkoruktól és egészségi állapotuktól függ. A támogatás alapösszege első gyermekre 90,28 euró (26 452 forint), második gyermekre 167,05 euró (48 945 forint), harmadik gyermektől 249,41 euró (73 077 forint).

Mint a fentiekből kiderül a legtöbb országban a többszörösét fizetik ki a Magyarországon egy gyerek után járó 12 200 forintos, két gyerek után járó 27 400 forintos családi pótléknak.


Gyes nem, de gyed külföldön is jár

A külföldön született gyermekek azonban csak azt követően élhetnek állampolgársági jogaikkal és kötelezettségeikkel, miután születésüket Magyarországon is anyakönyvezték. Az anyakönyvezés minden esetben a magyar állampolgár, vagyis a szülő kérésére történik. A kérelmet a nagykövetségen személyesen kell benyújtani, az anyakönyvezést Magyarországon a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Hazai Anyakönyvi Osztálya végzi. Az ügyintézés átlagosan 6-8 hét.
A gyermek magyar állampolgárként jogosult lesz a magyar tb kártyára és adóazonosító számra is, azonban ha valamelyik szülő másik tagállamban biztosított, dolgozik, az egész család, így a gyermek is biztosítottá válik abban a tagállamban. Ebben az esetben Magyarországon passzívvá válik a jogviszony, ami akkor éled fel, ha visszaköltöznek. Mindezzel kapcsolatban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az illetékes szerv.
Amennyiben nem az egész család költözik, és az itthoni családi pótlék továbbra is jár a gyermek után, a kinti illetékes szerv megkeresi a magyarországi folyósítót, hogy megbizonyosodjon arról, a család Magyarországról kap-e családi pótlékot. Ha igen, és az ottani juttatás magasabb összegű, az adott tagállam hatóságai kötelezettek a különbözet kifizetésére. Magyarországon a gyes-re minden magyar állampolgár jogosult, akkor is, ha az anyának nincs tb-biztosítása. Ha valaki életvitelszerűen más tagállamban tartózkodik, gyes-re való jogosultsága megszűnik, és tartózkodási helyén lesz jogosult hasonló szociális juttatásra a tagállami szabályok szerint. A gyed-del más a helyzet. Egyrészt feltétel, hogy az igénylő a szülést megelőző két évben legalább 365 napot dolgozzon. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, és valaki külföldi (EU-tagállambeli) tartózkodása alatt válik jogosulttá a gyed-re, az adott ország szabályainak megfelelően, az ottani hivataltól kaphat ellátást. Általában elég, ha az egyik házastárs, vagy élettárs biztosított, és rendelkezik társadalombiztosítási számmal, mert ilyenkor a másik fél is jogosult az ellátásra, juttatásokra. Ez azonban a gyed-hez hasonló ellátásokra nem érvényes.

   • Monika

    Sziasztok! Mi a helyzet Spanyolországgal? Mi 2 hete költöztünk ki, mert a férjem itt dolgozik. De itt nem jár családi pótlék. Akkor is vissza vonják a magyar csp-t? Ha valaki tudja a választ, kérem, írjon! Előre is köszönöm!