Lakcím kell az ingyenes oktatáshoz

Nem az állampolgárság, hanem a bejelentett lakcím garantálja, hogy a gyerekek ingyenesen járhassanak óvodába és iskolába, ha külföldön él a család. A legtöbb országban azonban más a rendszer, mint itthon: Ausztriában inkább csak délig maradnak a gyerekek az oviban, Németországban pedig kevésbé népszerű ez a nevelési forma. Az Egyesült Királyságban 5 éves koruktól iskolakötelesek a gyerekek. Aki magánintézményt választ, annak a zsebébe kell nyúlnia, de az árak országonként, sőt intézményenként változnak.

Annak, aki a családjával költözik külföldre, nemcsak a lakhatás, bejelentkezés bankszámlanyitás nehézségeivel kell megküzdeni, hanem a gyerekek elhelyezését, oktatását is meg kell oldania. Mindenekelőtt azt a legfontosabb tudni, hogy ahhoz, hogy a gyereket be lehhessen iratni bölcsödébe, óvodába, iskolába nincs szükség állampolgárságra, de a legtöbb országban bejelentett lakcímet elvárnak a szülőktől.

Ausztria: délig van óvoda

Ausztriában például a bölcsődei felvétel tartományonként változik. A nem magán bölcsődéhez a gyermek és a szülő állandó lakcímét kell megadni az úgynevezett magistrat, vagyis a városi tanács osztályán. A postán, faxon vagy email-en történő igény bejelentést legkésőbb az adott év májusáig kell eljuttatni a hivatalhoz ahhoz, hogy a gyerek szeptemberbe már az intézménybe járhasson. A bölcsőde a bejelentett állandó lakcímmel rendelkezők számára ingyenes, csupán az étkezés díját kell megfizetni, ez 57 euró (17 600 forint) lehet havonta. Akinek nincs állandó lakcíme, annak fizetnie kell az ellátásért.

Az osztrák óvodákban a gyereknek hetente legalább 16 órát kell az intézményben lenniük. Általában vegyes csoportot indítanak, vagyis olyat, ahol vannak kicsik, középsősök és a nagyok is. Nem kell fizetni, csak akkor, ha egész nap az intézményben van a gyerek. Ebben az esetben sem az ellátsért, hanem kizárólag az étkezésért kérnek pénzt. Kint élő magyar fórumozók arról írnak, az ebéd 3,9 euró (1170 forint). A gyerekeket általában 7.30-8.30-ig kell bevinni, de mivel az anyukák nagy része csak 4 órát dolgozik, ezért ebéd előtt, vagy után már haza is mennek. Az étkeztetés nem olyan, mint Magyarországon, a reggelit a szülő is csomagolhatja.

Az iskola 6-15 év között kötelező. Ha úgy érzi a szülő, hogy a gyereke még nem érett a tanulásra, akkor előkészítőbe járhatja a gyerekét. A könyveket az iskola adja bérbe, vagyis nem kell érte fizetni, A tanév végén vissza kell adni, csak az 5-10 euróba kerülő munkafüzetekért kell fizetni.

Németország: alig járnak óvodába

Furcsa, de az iskola előtti időszak nem tartozik a német oktatási rendszerbe, azt az ifjúsági-szociális segélynyújtás körébe sorolják. Ezért az óvodákat önkéntes jóléti szervezetek vagy a helyi önkormányzatok működtetik. A 3 és 6 év közötti gyerekek csak 7 százaléka jár óvodába.

Németországban a teljes oktatási rendszer állami felügyelet alatt áll, de a tartományok hatáskörébe tartozik, tehát a tantervet, az iskolaévet, illetve a tanárok fizetését helyben határozzák meg. Tartománytól és állampolgárságától függetlenül minden hatodik életévét betöltött gyerek tankötelessé válik, és 18 éves koráig iskolába kell járnia.

Németországban az oktatás ingyenes, és az iskolai tankönyvekhez is ingyen juthatnak a tanulók. Esetenként a szülőknek is hozzá kell járulniuk az iskolai tankönyvek árához, de ez alól az iskola szociális helyzetre való tekintettel mentesítheti a tanulót. Ingyenes iskolabuszt biztosítanak azoknak a tanulóknak, akik messze laknak az iskolától.

Az általános iskola első két osztályában a gyerekeket egy évben kétszer értékelik, de nem osztályzattal, hanem szóban. A második év végétől kapnak bizonyítványt kapnak, melyben már érdemjegyeket kapnak. Ahhoz, hogy a következő osztályba léphessenek, teljesíteniük kell a minimális követelményszintet a legfontosabb tantárgyakból. Ha ezt a szintet nem érik el, osztályt kell ismételniük. Általános iskolában az első idegen nyelv tanítását a harmadik évtől javasolják. A tanuláshoz szükséges eszközökért sem kell fizetni, sőt, a kötelező olvasmányokat is az iskola biztosítja.

Anglia: bölcsöde helyett bébiszitter

Az Egyesült Királyságban a gyerekek 3 hónapos koruktól 3 éves korukig magán bölcsődékbe járnak, amelyekért a szülőknek fizetniük kell. Ám sokkal népszerűbb a bébiszitteres megoldás. A 3 és 5 év közötti gyerekek elhelyezhetők államilag fenntartott óvodákban is, illetve privát vagy állami általános iskolák által működtetett felkészítő osztályokban. Angliában, Walesben és Észak-Írországban az állam ma már minden 3-4 éves gyermek számára biztosítja az ingyenes részidős óvodai felügyeletet. Ez a jogosult gyermekek esetén heti ötszöri, egyenként két és fél órás foglalkozást jelent évi 38 héten át.

A kötelező oktatás a gyermekek 5 éves korától kezdődik. Az általános iskola normál esetben 11 éves korig tart, de a gyerekek 16 éves korukig tankötelesek. Főszabály szerint a gyermekek 11 éves koruktól járnak középiskolába, de vannak olyan intézmények, amelyek már 8-9 éves gyermekeket is oktatnak. Számos középiskolában lehetőség van a tankötelezettség után is tanulni.

Az államilag fenntartott általános- és középiskolákban nem kell tandíjat fizetni. A szülőknek először is igényelniük kell a helyet a gyermek számára, legyen szó bármely iskoláról. A törvény értelmében a helyi hatóságoknak kötelességük gondoskodni arról, hogy minden gyermek megkezdhesse a tanulmányait. Angliában és Walesben a tanév 190 napos, és szeptember elejétől július elejéig tart. A szünidők időtartamáról minden esetben a helyi hatóságok döntenek. Észak-Írországban a tanév 200 napos, bár a gyermekeknek nem kell iskolába menniük a tanárok szakmai továbbképzésének időszakaiban. Itt a tanév szeptember elejétől június végéig tart. A tanítás minden nap 9 órától- 15 vagy 16 óráig tart. Szombaton és vasárnap nincs oktatás.

(KülföldiMunka)

[notification type=”help”]Szükség lehet az elismertetésre

Egyes országok iskolarendszere nagyon eltérő lete, van, ahol nagyon korán kettéválik az oktatás és a szakképzés. Ez az oka annak, hogy a más uniós országban kiadott iskolai bizonyítványokat az EU-tagországok nem ismerik el automatikusan. Bizonyos országokban a gyermekek helyi iskolai beíratása előtt a nemzeti hatóságoknál kérvényezni kell iskolai bizonyítványuk elismerését.[/notification]

 

   • kardos zsolt

    Nemetorszägban elek 5 eve.A Gyerekeim itt järtak ovodäba.Münchenben elünk.Itt nagyon keves az ovodai hely nagyon sok jelentkezö van a helyekre.Nem tudom honnan veszi a szäzalekos adatait legyenszives ossza meg velem a forräst .Az ovodäsok a 3. evben iskolaelökeszitö csoportban vannak, szoval az ovoda beletartozik gyökeresen az oktatäsi rendszerbe.
    Az iskoläban mär az elsö evben is ketszer kapnak bizonyitvänyt ahol valoban nem osztälyzatot kapnak.
    Az ovodäert fizetni kell amennyiben egy bizonyos jövedelemmel rendelkeznek a szülök. Egy gyerek 8 -17 : 00 oräig tarto ovodai elhelyezese itt 150 € havonta .A Caritas üzemelteti az ovodät, amit en inkäbb alkoto täbornak hivok .nagyon felszereltek es gyerekcentrikusak.Önällosägra ,felelössegre neveleik öket az elsö perctöl.
    A könyvtär ingyenes a bejelentett lakosoknak es nagyon sok mindent lehet kölcsönözni,oktato cd, tärsasjätek ,ujsäg es persze rengeteg könyv.Nincs meghatärozva a kölcsönözhetö mennyiseg.Az iskoläbol rendszeresen viszik a gyerekeket a könyvtärba.,es a gyerekeknek sajät könyvtäri kärtyälyuk van.