Az életkor a munkakört is meghatározhatja

A fiatalok és a középkorúak vannak inkább nyerő helyzetben vannak, ha külföldre akarnak menni dolgozni. Bár míg az iskolából éppen kikerülteket a reggeltől késő estig tartó munkában, alacsonyabb munkakörben, például szezonális munkára alkalmazzák szívesebben, az idősebbeknek a diplomás munkákra nagyobb az esélyük.

Különböző korban különböző eséllyel találni munkát, és ugyanez igaz akkor is, ha valaki külföldön szeretne elhelyezkedni, ott próbál boldogulni. Annak próbáltunk utánanézni, kinek életkorától függően milyen esélyei vannak a külföldi munkavállalásra.

A fiatalok merészebbek, az idősek megfontoltak

Az álláshirdetések között persze fiatalokat és középkorúakat egyaránt keresnek. Azok, akik olcsó munkaerőt vennének fel, inkább a frissen végzett, nagy munkabírású, az iskolából éppen kikerült fiatalokat foglalkoztatják szívesen. Akiknek azonban a szakértelem, a már megszerzett tapasztalat az elsődleges szempont, és hosszútávra terveznek az új munkatárssal, inkább a 30 éveseket vagy az ennél idősebbeket keresik.

Azt a munkaadók is tudják, hogy míg fiatalok könnyen váltanak: az egyik dolgozó helyébe szinte találni másikat, azok, akik családdal költöznek kevésbé mobilisak, és csak a jó munkakörülmények és a magas fizetés lehet számukra csábító. A munkát keresők tábora tehát vegyes: a legaktívabbak mindenképpen a 20-25 évesek és a szakképzetlenekre jellemző elsősorban az elvándorlás szándéka. Ők leginkább a vendéglátásban tudnak elhelyezkedni, és vitathatatlan, hogy ebben a szektorban szinte mindig van munkalehetőség. A 25-35 évesek köréből inkább a diplomások döntenek a kivándorlás mellett. Ebből a korosztályból a mérnökök, informatikusok, orvosok, szakápolók biztosan találnak munkát külföldön.

 Országonként eltérő az utazási kedv

Ezt bizonyítja a Kopint-Tárki korábbi vizsgálata is. Eszerint a migránsok egy része fiatal, de sokan a negyvenes éveikben járnak, vagy még idősebbek. A legkedveltebb országokban is eltérés mutatkozik az életkor szerinti megoszlásban. Az Egyesült Királyságban szinte csak nagyon fiatalok dolgoznak, a 25-29 évesek korcsoportjából érkeznek a magyar munkavállalók. Ezzel szemben Ausztriába a 30-34 évesek, Németországba pedig szintén a fiatalok utaznak, de ez az ország az idősebbek előtt is népszerű.

Az iskolai végzettség is befolyásolja az ország kiválasztását. Nagyon alacsony azoknak az aránya, akik legfeljebb nyolc osztályt végeztek, de a diplomásoké is, bár az ő arányuk gyorsan és folyamatosan emelkedik. Németországban a Magyarországról érkezők meghatározó többség szakiskolába járt, Ausztriában gyorsan nő az érettségivel is rendelkezők aránya, de az Egyesült Királyság ebből a szempontból is eltérő képet mutat. Ott a szakiskolai végzettségűek aránya nagyon kicsi, és nem is változik, az érettségizett és a felsőfokú végzettségűeké viszont magas és folyton nő.

A fiatalok hamarabb visszajönnek

Azt is kimutatták, hogy a fiatalok nagyobb arányban jönnek vissza, mint az idősebbek, amit a rövid munkapiaci részvétellel, a sikertelenséggel, vagy a munkalehetőség miatti csalódottsággal magyaráznak az elemzők. A Tárki ezzel kapcsolatos legutóbbi elemzése szerint továbbra is magas szinten áll a migrációt tervezők aránya. A férfiak, a középfokú iskolai végzettségűek, a munkanélküliek, a most még tanulók, de már 18 éven felüli diákok több mint fele nem Magyarországon képzeli el a jövőjét.

A külföldi munkaadók igényét a kínálat is meghatározza. Az 55 éves kor felettiek már nem indulnak el. Ez nem véletlen, hiszen az új környezet, a hazaitól eltérő munkamorál, a beilleszkedés már jobban megviseli őket, és a családot itthon hagyni sem könnyű. De az egyes munkaterületekre jellemző 10-12 órás munkával is nehezebben birkóznának meg.

(KülföldiMunka)

[notification type=”error”]A képzettebbek tovább maradnak

Minél többen döntenek a külföldi munkavállalás mellett, annál inkább erősödik a migráció kockázata: a távolabbi munkahelyeken, rosszabb feltételekkel, rosszabb munkákat is hajlandóak elvállalni a kiutazók. A kvalifikálatlan, szakképzettséget nem igénylők nagyobb arányban térnek haza, majd később mennek vissza, mint azok, akik nem fizikai munkát végeznek, idősebbek és megbecsült tagjai lesznek a munkaközösségnek.[/notification]