a-hazaterok-negyede-munkanelkuli-lesz

A hazatérők negyede munkanélküli lesz

Nincsenek könnyű helyzetben a külföldi munkavállalásból hazatérők. Bár pontos adatok nincsenek róla, hogy hányan találnak közölük itthon is munkát, egy kutatás szerint egynegyedük munkanélküli lesz. Többen állítják, nem tudják a kint megszerzett tapasztalatot itthon hasznosítani, a féltékenységgel, és a pozícióféltéssel kell megbirkózniuk. A legtöbben Ausztriából és Angliából térnek haza, akik Németországban vállalnak munkát, azok többsége ott is marad.

Ha egy munkavállaló külföldön szerzett tapasztalatot, gyarapította meglévő tudását kizárólag előnyt kellene, hogy jelentsen, amikor hazatér. Elvileg. Ha azt is hozzá vesszük, hogy a más országban szerzett tapasztalat, az ezzel együtt járó nyitottság és az élő nyelv alkalmazása milyen többletet jelent, azt gondolhatnánk, hogy a hazatérő dolgozót biztos munka várja. Elvileg így is van, ám sokszor mégsem ez jellemző.

Nehéz lemondani a magas fizetésről

Hazaköltözni nem könnyű. Aki szakmunkásként, diplomásként jól fizető állást talál külföldön, a legritkább esetben vágyik vissza. Hiába a honvágy, ha valaki külföldön dolgozik, hozzászokik az ottani – a hazainál jóval magasabb – bérszínvonalhoz, hiszen szinte biztos, hogy a jobb fizetés reményében ment ki. Itthon pedig a legritkább esetben találni olyan céget, amelyik egy kinti vállalkozással is versenyképes fizetést tud biztosítani.

Volt, aki arra panaszkodott, hogy rokona, jól képzett, tapasztalt mérnök, több évig dolgozott Németországban, de mikor családi okok miatt haza kellett jönnie, hónapok óta nem talált munkát. Mindenhol arra hivatkoznak, hogy túlképzett.

Nehézséget okozhat a szakmai féltékenység is: a külföldi munkatapasztalat nagyon hasznos, és a hazatérők beszámolói szerint ha állást találnak, a magasabb pozícióban lévők sokszor féltik tőlük az állásukat.

Haszontalan tapasztalat

A szakmunkások sincsenek könnyebb helyzetben. Kisebb cégeknél a főnöknek biztosan nincs szüksége arra, hogy egy nagyobb és jobb tudású, külföldi tapasztalattal rendelkező felülbírálja az utasításait. A gyárakban pedig az alacsony fizetések miatt utasítják el a “túlképzetteket”.

Sokan azért jönnek haza, mert a szaktudásukhoz, diplomájukhoz mérten túl alacsony prezstizsű munkát találtak, és ezzel egy idő után nem tudnak megbirkózni. Nekik nem jelent sokat a külföldi tapasztalat, hiszen a saját szakmájukban azt nem érvényesíthetik.

Németországban kint maradnak

A Tárki kutatása szerint például a hazatérő emigránsok egynegyede lesz munkanélküli. Ez magas szám, ami egyértelműen arra utal, hogy a külföldi munka után nem egyszerű itthon munkát találni. A kutatásban felhívták a figyelmet arra, hogy a külföldi munkavállalás után hazatérők számát csak megközelítőleg ismerik. A rendelkezésre álló adatokból azonban az kiderült, hogy a hazatérők között lényegesen alacsonyabb a szellemi tevékenységet végzők aránya, vagyis az értelmiségiek, diplomások – nem fizikai munkát végzők – többsége, ha egyszer kiment, külföldön is marad.

A hazatérők egyharmada korábban Ausztriában dolgozott, egynegyedük az Egyesült Királyságban, és Németországból jönnek vissza a legkevesebben. Ez egyértelműen arra utal, hogy Németországban tartósan es életvitelszerűen élnek az oda kivándorlók.

(KülföldiMunka)

Csak hazajárnak, de nem költöznek vissza

  • A fiataloknak csak egyharmada ragaszkodik ahhoz, hogy kizárólag Magyarországon éljen
  • A legtöbben nem akarnak kint letelepedni, és az országot végleg elhagyni
  • Visszatérnek, majd újra kimennek a fiatalok
  • A fiatalok többsége több, mint egy évet tartózkodott kint
  • Minél öregebb valaki, annál hosszabb ideig marad külföldön