Változtatna a külföldi munkán az adóhivatal

Az adóhatóság visszamenőleg mentesítheti az egészségügyi járulék fizetése alól azt, aki bizonyítani tudja, hogy életvitelszerűen külföldön tartózkodott és ott rendelkezett biztosítással – írja a Napi Gazdaság.

A héten több, a parlament elé kerülő egészségügyi témájú módosító indítvány változtathat a külföldön élő, de legalábbis ott dolgozó és biztosított magyar állampolgárok helyzetén. A lap példaként hozza fel, hogy utólag is mentesülhet az egészségügyi járulék megfizetése alól az, aki bizonyítani tudja, hogy tartósan külföldön él és ott rendelkezik biztosítással. A lépéssel részben tisztulhat a külföldön élő magyarok itthoni nyilvántartása.

A Napi Gazdaság emlékeztet rá:  a magyar és uniós jogszabályok szerint alapesetben mindenki abban az országban és azon ország szabályai szerint jogosult ellátásra, ahol kereső tevékenységet folytat és ez alapján valamilyen formában járulékot fizet. A dupla adózás és járulékfizetés, ezáltal a kettős biztosítás nem megengedett, akkor sem, ha valaki vállalná a kettős terheket.

A magyar állampolgároknak eddig bejelentési kötelezettsége volt az adóhatóság és az egészségbiztosító felé, ha valamelyik EGT-tagállamban szereztek biztosítási jogviszonyt − ebben az esetben mentesültek az itthoni járulékfizetés alól, a külföldi jogviszony idejére pedig passziválták taj-kártyájukat, vagyis azzal nem vehettek igénybe ellátást Magyarországon. Az itthoni tartózkodás idején az uniós egészségbiztosítási kártyával áll rendelkezésükre sürgős-szükséges kezelés.

A 2012-es KSH-adatok szerint ilyen bejelentéssel 230 ezer hivatalosan regisztrált magyar állampolgár élt valamelyik EGT-tagállamban, egyes becslések szerint azonban a külföldön dolgozók száma elérheti az 500 ezret is, így feltehetően többen nem tettek eleget a kötelezettségnek. A bejelentésre eddig csak az EGT-tagállamokban, Svájcban vagy egyéb, Magyarország által kötött nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó államban kötött biztosítás esetén volt szükség.

A mostani jogszabály-változtatás alapján az ilyen harmadik államban dolgozóknak is bejelentési kötelezettségük lesz, azt azonban nem tudni, hogy ez a fizetési kötelezettségek változását is magával hozza-e. Az EGT-tagállamokban dolgozók, de eddig be nem jelentettek számára vonzó lehet, hogy a módosítás szerint visszamenőleg is mentesülhetnek a járulékfizetés alól. Ha azonban ezen időszak alatt egészségügyi szolgáltatást vettek igénybe, utólagosan meg kell téríteniük annak költségeit − ez azonban kisebb összeg is lehet, mint ha például öt évre visszamenőleg kifizetné az “elmaradt” járulékokat.

Ha valaki Ausztráliában dolgozott, de Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkezett, havonta 6660 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot kellett fizetnie, viszont a taj-kártyája aktív maradt és így jogosult volt egészségügyi ellátásokra.

(KülföldiMunka)