Így jár a nyugdíj

Így jár a nyugdíj a külföldi munkáért

Már egy év munkaviszony elég a résznyugdíjhoz, ami a hazai nyugdíj mellé jár majd. 

Aki legalább egy évet dolgozott az Egyesült Királyságban, onnan is számíthat majd nyugdíjra. Azt persze nem lehet kiszámolni, hogy mennyi lesz majd az ellátás, hiszen ez függ a jelenlegi keresettől és a majdani nyugdíjrendszertől. Nem teljes, hanem résznyugdíjról van szól, hiszen a teljes összegű alapnyugdíjhoz a férfiaknál 44, a nőknél 39 év szükséges. Amit most lehet tudni, itthon kell igényelni az ellátást, a nyugdíjfolyósító intézet minden hivatalos ügyet elintéz.

Heti 75 fontos fizetés kell

A brit nyugdíjbiztosítási rendszer kettős, társadalombiztosítási és szociális támogatási alapokra épül. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság tájékoztatása szerint a brit nyugdíjbiztosítási rendszerben az állami alap és kiegészítő nyugdíjra a legalább heti 75 fontot kereső, a kötelező járulékot fizető munkavállalók jogosultak.

Az Egyesült Királyságban az öregségi nyugdíjkorhatár férfiaknál 65 év, míg nőknél jelenleg 60 év, de 2020-ig fokozatosan a nők korhatára is 65 év lesz. A teljes összegű állami alapnyugdíj azoknak jár, akik munkával töltött éveik (16-60 ill. 65 éves életkoruk között) legalább 90 százaléka alatt az előírt szintű biztosítási járulékot megfizették. E jogosultsághoz szükséges szolgálati idő férfiaknál 44, nőknél 39 év, ami azonban gyermek, idős, vagy rokkant hozzátartozó gondozása esetén kevesebb lehet.

Aki az Egyesült Királyságban dolgozik, onnan is szerezhet nyugdíjjogosultságot. Bár tulajdonképpen mindegy, hogy kinek melyik uniós államban volt munkaviszonya, az unió egységesen kezeli a majdani ellátás igénylését és kiszámítását.

Az uniós koordinációs szabályok szerint alapesetben minimum 1 év szolgálati idő szükséges egy tagállamban ahhoz, hogy az illető az adott országból résznyugdíjra lehessen jogosult.

Egy évet le kell dolgozni

Amennyiben egy országban egy évnél rövidebb ideig volt biztosítva a munkavállaló, arra külön szabály vonatkozhat, mivel bizonyos országok rövid időszakokra nem nyújtanak nyugdíjat – ilyen Anglia is.

A nyugdíjbiztosítási jogosultságok megszerzése érdekében a tagállami nyugdíjrendszerekben megszerzett szolgálati időket a nyugdíj-megállapításkot tehát figyelembe kell venni. Ha valaki életpályája során több tagállamban volt biztosított – akár munkavégzés, akár helyben lakás miatt -, akkor a nyugdíjkorhatár elérésekor, illetve a nyugdíj megállapítására irányuló igény bejelentésekor összeszámítják a megszerzett és igazolt biztosítási időket, és az ellátás mértékét valamennyi biztosítási idő figyelembevételével számítják ki. Ezáltal a munkavállaló résznyugdíjakra lesz jogosult azokból az országokból, ahol élete során dolgozott és nyugdíjjárulékot fizetett.

Amennyiben valaki több uniós államban dolgozott, a nyugdíjának megállapítása két módszerrel történik. Az egyes országok nyugdíjhatóságai először saját szabályaik és az ott befizetett járulékok alapján számítják ki a nyugdíját. Valamennyi tagállam, amelyben az érintett – a rendeletek személyi hatálya alá tartozó – személy az adott ország jogszabályaiban előírt szükséges biztosítási időt megszerezte és jogosultsága megállapítható, kizárólag ezen idők alapján kiszámítja az öregségi nyugdíj összegét. (Ez az úgynevezett független ellátás vagy nemzeti nyugdíj).

Igényelni is kellhet

Ezek után az egyes országok összeadják a különböző országokban töltött járulékfizetési időszakokat, és kiszámítják, milyen összegű nyugdíjat kapna az illető, ha ezeket a járulékokat az adott ország saját rendszerébe fizette volna be. Ezt az összeget ezután úgy igazítják ki, hogy tükrözze azt a tényleges időt, amelyet az egyén biztosítottként az adott országban töltött (Ez az ún. arányos ellátás vagy nemzetközi nyugdíj). Ezt a két összeget összehasonlítják, és az illető a kettő közül a magasabbat fogja kapni.

Mind a biztosítási idők összeszámítására, mind a nyugdíjszámításra az igényjogosult kérelme alapján történik. A koordinációs rendeletek szabályai értelmében főszabály szerint a lakóhely szerinti tagállam illetékes nyugdíjbiztosítási intézményénél kell az egyes ellátásra való igényeket benyújtani. Ez a tagállami intézmény fogja a kérelem alapján kitöltött formanyomtatványokat mindazon tagállam illetékes intézményének megküldeni, az adott tagállamban szerzett biztosítási idő igazolásával együtt, amelyben az igénylő további szolgálati időt szerzett.

Egyetlen igénybejelentéssel valamennyi olyan tagállamban megnyílik a jogosultsága az adott ellátásra, ahol a jogosultsági feltételeket teljesítette az igénylő. Az igénybejelentés megtételét és a kötelezett tagállamok nyugdíjszámítását követően kerül sor a nyugdíjak folyósítására. A folyósítás kötelezettsége mindazon tagállamokat terheli, amelyek a résznyugdíjak megállapítására kötelesek.

A folyósítás költségeit levonják az ellátásból, azt a jogosultak viselik.

Angliában a nyugdíjkorhatár elérésekor nem jár automatikusan a nyugdíj, azt – még az ottt élőknek is – külön igényelni kell. Ha a munkavállaló az igénylést el is halaszthatja, amennyiben később kíván nyugdíjba vonulni. Ebben az esetben nagyobb összegű nyugdíjra számíthat később, ebben az esetben ugyanis “bónusz” jár.