Nem kell már a gyámhatóság

Kivándorlás gyerekkel: nem kell már a gyámhatóság

Nem csak ez, rengeteg minden változott, hogy lehet külföldre költözni gyerekkel. Megnéztük a pár napja életbe lépett új szabályozást.

Március 15-étől már nem kell a gyámhatóság engedélye ahhoz, hogy a szülők külföldre vigyék a gyereküket, ha a család ki akar költözni. Az új Ptk. szerint csak abban az esetben kell a hatósághoz fordulni, ha a szülők valamelyik fontos kérdésben nem tudnak megegyezni. Korábban a vitás kérdések eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozott.

Az új Ptk. hozott változást

Mára társadalmi jelenséggé vált Magyarországon az időszakos külföldi munkavállalás és a kivándorlás, azaz a végleges külföldre költözés. Sokszor az egész család költözik, máskor az egyik szülő itthon marad, de a kiutazó viszi magával a gyereket. Ennek kezelésében jelentős változást hozott a március 15-étől életbe lépő új Polgári törvénykönyv.

Aszerint “a gyermek huzamos időn át – így tanulmányok folytatása, munkavállalás vagy más hasonló célból – önállóan vagy egyik szülőjével mindkét szülő egyetértésével tartózkodhat külföldön.” Illetve: “A gyermek letelepedés céljából történő külföldre távozásához erre vonatkozó szülői engedély szükséges.”

Tehát az engedélyezési procedúrából kimarad a gyámhatóság, ez a legnagyobb változás. Eddig, ha a szülő a gyermekével együtt hagyta el az országot, a gyámhatóság jóváhagyását kellett kérnie. Ha a szülők a külföldi letelepedésben egyet értettek, akkor a gyámhatósághoz be kellett benyújtaniuk a külföldi lakhatás, megélhetés, iskoláztatás és egészségbiztosítás körülményeit igazoló okiratokat. Ez általában a jövedelemigazolás, munkáltatói igazolás, környezettanulmány, iskolalátogatási igazolás, befogadási nyilatkozat és biztosítási kötvény. A gyámhatóság csak ezek birtokában adta meg az engedélyt.

A vitás ügyekben nem a bíróság dönt

Ha a gyermek szülei nem értettek egyet, akkor a jogi szabályozás alapján bírósághoz lehetett fordulni, ahol soron kívüli, nem peres eljárásban hozták meg a döntést, és pótolták a hozzájárulását nem adó szülő nyilatkozatát. Március 15-től hatályba lépő új jogszabály szerint a kérdéskör minden esetben a gyámhatósághoz tartozik, tőlük lehet kérni az engedélyt az egyik szülő tiltakozása esetén is.

“A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésnek tekintendő a kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása, a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének, huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölése, állampolgárságának megváltoztatása és iskolájának, életpályájának megválasztása. Ha a különélő szülők egyes, közösen gyakorolt felügyeleti jogosítványok tekintetében nem tudnak megegyezni, erről a gyámhatóság dönt.”

Uniós elvárás volt a korlátozás megszűntetése

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma küldött tájékoztatást a pontos és fontos lépésekről. Mint írták, a változás oka, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 49. cikke, mely kimondja, hogy tilos a valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállam területén történő szabad letelepedésére vonatkozó minden korlátozás. A Polgári Törvénykönyv hatályba lépését követően, ha a kiskorú gyermek mindkét szülőjével távozik külföldi országba, nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására, ebből következően az utazást sem kell bejelenteni.

A gyámhatóság eljárására csak abban az esetben van szükség, ha a kiskorú külföldre utazásával kapcsolatban a szülők között vita alakul ki abban, hogy a gyermek huzamos időn át- így tanulmányok folytatása, munkavállalás vagy más hasonló céllal önállóan vagy egyik szülőjével külföldre utazna, esetleg letelepedés céljából egyik szülőjével külföldre menne. A huzamos idő alatt az egy évet meghaladó idejű tartózkodást kell érteni – írta a minisztérium.

A kérelmet bármelyik fél beadhatja. A kérelemhez csatolni kell azokat az okiratokat – külföldi hatóság által kiállított környezettanulmányt, iskolalátogatási igazolást, jövedelemigazolást, befogadó nyilatkozatot – amelyekből megállapítható, hogy a gyermek nevelése, tartása, ellátása, tanulmányainak folytatása biztosított külföldön. A környezettanulmány beszerzéséről a szülő kérésére a gyámhivatal gondoskodik. A vita elbírálásakor a gyámhivatal azt mérlegeli, hogy a gyereknek a külön élő szülőjével való kapcsolattartását rendező bírósági vagy gyámhivatali határozat végrehajtása nemzetközi szerződés vagy viszonosság hiányában miként biztosítható. Ha a szülők a gyermek külföldi tartózkodási helyének kijelölésében nem tudnak egyezségre jutni, a gyámhivatal tájékoztatja a feleket a szülői felügyeleti jog gyakorlásának rendezése iránti bírósági eljárás megindításának lehetőségéről.

Be kell jelenteni a lakcímváltozást

A gyermek huzamos időtartamú – tehát hosszabb, mint egy év – külföldre távozásakor a gyámhivatal tájékoztatja a gyermek törvényes képviselőjét, hogy a lakcímváltozást, a tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását be kell jelentenie, illetve, hogy kérheti a kapcsolattartás megváltoztatását. Ugyancsak a gyámhivatal döntését kell kérni akkor, ha a gyermek állampolgárságának megváltoztatása kérdésében a szülők között vita alakul ki.

Az elmúlt 5 évben a kiskorúak végleges külföldre távozása érdekében indult ügyek száma összesen 200 alatt maradt – írta a minisztérium.