Fél év után le kell cserélni a magyar rendszámot

Hat hónap után le kell adni a magyar rendszámot

Általában fél évig lehet magyar rendszámú autóval közlekedni, ha külföldre költözik a család. Az már országonként eltérő, mennyire veszik ezt komolyan a kinti hatóságok.

Nem lehet sokáig magyar rendszámú autót használni külföldön, ha huzamosabb időre kiköltözik az ember. Általános szabály, hogy hat hónapos tartózkodás után regisztráltatni kell külföldön az autót. Ez alól a határ menti ingázók és a diákok kivételek. A hivatalos eljárás mindenhol más, még abban sincs egység, hogy mikortól számítják a fél évet a tagállamok. Angliában például azonnal regisztráltatni kell annak, aki munkavállalás céljából megy az országba. Az ellenőrzés ott rendkívül szigorú.

Anglia, Ausztria, Németország

A legtöbb magyar Ausztriában, Angliában és Németországban vállal munkát. Ausztriában, aki állandó lakcímmel tartózkodik az országban, egy hónap múlva a külföldi rendszámú gépjárművét kint kell forgalomba helyeznie. Ideiglenes lakcímmel egy évig használható a magyar rendszám, utána el kell vele hagyni az országot, és az újabb beutazástól számítva egy évig ismét minden kezdődik elölről. Sok magyar dolgozik Ausztriában úgy, hogy ideiglenesen jelentkezik be lakóhelyére, és erre hivatkozva használja továbbra is a magyar rendszámú gépjárművét. Az osztrák hatóságok gyakorlata az, hogy aki Ausztriában lakik és dolgozik, annak állandóra kell bejelentkeznie, tehát az autóját is át kell íratnia egy hónapon belül. A gépjármű forgalomba helyezése az adott város/kerület közlekedési hatóságánál történik.

Angliában kissé mások a szabályok. Ott a magyar rendszámú gépjárművet a nagy-britanniai tartózkodása kezdetétől számítva legkésőbb a 6. hónap után brit nyilvántartásba kell vetetni. Aki eleve a huzamosabb tartózkodás szándékával érkezik, életvitelszerűen tartózkodik az országban, akkor a beérkezést követően azonnal regisztráltatnia kell a járművet.  Az Egyesült Királyságban nyilvántartásba vett gépjárműre a szigetországban elismert biztosítónál kell biztosítást kötni, és továbbá gépjárműadót kell fizetni utána, a háromévesnél idősebb kocsikat pedig műszaki vizsgára kell vinni. A közúti ellenőrzés nagyon szigorú, s ha az ellenőrzéskor a gépjármű vezető nem tudja igazolni, hogy csak ideiglenesen tartózkodik az Egyesült Királyságban, akkor a rendőrség a gépkocsit azonnal, a helyszínen lefoglalja, és gyakorlatilag jogorvoslati lehetőség nélkül, értéktől függetlenül bezúzatja.

Németországban tartós otttartózkodás esetén a lakcímbejelentéstől számított hat hónapon belül át kell íratni a személygépkocsi rendszámát németre. A gépjármű engedélyezését a kötelező gépjármű biztosításához kötik, a díjak viszont nagyon eltérőek. Akinek volt korábban itthon autója, érdemes kikérnie a magyar biztosítótól a balesetmentességi igazolást. Ekkor kedvezőbb besorolásra számíthat kint. A magyarországihoz hasonló regisztrációs adó ott nincs, de aki Németországban helyez személygépkocsit forgalomba, az ahhoz kapcsolódó adót ki kell fizetni.

Nincs rá uniós szabály

A személygépkocsik másik tagországban történő regisztrációjáról, forgalomba helyezési kötelezettségéről az európai uniós (közösségi) jog egyébként nem rendelkezik, annak szabályozása tagállami hatáskörbe tartozik. Így annak, aki elköltözik, érdemes tájékozódnia az adott állam szabályairól.

Általánosságban elmondható, hogy annak, aki megtartja állandó lakóhelyét abban az uniós országban, ahol egyébként él, és csak 6 hónapnál kevesebb ideig tartózkodik egy másik uniós tagállamban, a kocsiját nem kell ott nyilvántartásba vetetnie. Ám ebben az esetben ezt az autót nem lehet kölcsön vagy bérbe adni annak, aki az adott ország lakosa. Ilyen ember csak akkor vezetheti a kérdéses járművet, ha a tulajdonos is az utasok között van. Ez a szigor nem vonatkozik a látogatóba érkező barátokra, családtagokra, feltéve, hogy ők nem lakosai annak az országnak, ahol a kocsi tulajdonosa ideiglenesen tartózkodik.

Más szabályok vonatkoznak arra, aki több mint 6 hónapig tartózkodik egy másik uniós országban. Általában az a szabály, hogy be kell jelentkezni az adott országban állandó lakosként, és a járművét is nyilvántartásba kell vetetnie ott, és ki kell fizetni utána az adókat. Ahhoz, hogy minden simán menjen, a kiköltözőnek utazás előtt érdemes megkérdeznie az új lakóhelye szerinti ország illetékes hatóságaitól, hogy mikortól számítják ezt az időszakot, akkor, amikor kilép származási országából, vagy akkor, amikor megérkezik az új országba.

Mindig érdemes érdeklődni

Arról is érdemes előre érdeklődni, hogy milyen dokumentumokat kell vinni az időszak kezdetét jelentő dátum igazolására. Arról sem árt tájékozódni a hatóságoktól, hogy nem rövidebb-e hat hónapnál a regisztrációs kötelezettség teljesítésére rendelkezésre álló időszak.

Amennyiben egy magyar állampolgár a személygépkocsiját egy másik tagállamban szeretné forgalomba helyezni, akkor célszerű a kivitel előtt az autó forgalomból történő átmeneti időszakra szóló kivonását kezdeményezni. A forgalomból átmeneti időszakra történő kivonást bármelyik okmányirodában lehet kérni. Ha ez nem történik meg, a külföldi forgalomba helyezéskor a külföldi hatóság értesíti a magyar szervet a magyarországi forgalomból történő kivonás szükségességéről, a hivatalos értesítés átfutási ideje azonban több hónap is lehet (addig a magyar szabályok szerint továbbra is fizetni kell a gépjármű után fizetendő díjakat). A diákok és a határ menti ingázók mentesülnek regisztrálás kötelezettsége alól.

Aki saját autóját használja a lakóhelye és munkahelye közötti rendszeres ingázáshoz, abban az országban kell nyilvántartásba vetetnie a kocsit, és ott kell adót fizetnie, ahol él, és nem ott, ahol dolgozik.

Aki céges autóval rendelkezik abban az országban, ahol dolgozik, használhatja azt magáncélból abban az országban is, ahol él, anélkül, hogy nyilvántartásba vetetné ott. Ebben az esetben külföldi rendszámú járművel közlekedik abban az országban, ahol él. Abban az országban, ahol csak másodlagos lakóhelye vagy nyaralója van a kérelmezőnek, rendszerint nem engedélyezik a kocsi nyilvántartásba vételét.

Aki hazatér, itthon kell forgalomba helyeznie az autóját. A külföldön nyilvántartott jármű esetében a tulajdonjog megszerzésétől, illetőleg a jármű behozatalától számított 30 napon belül kell ezt kezdeményezni az okmányirodában. Nincs lehetőség a magyar rendszám megtartására a külföldié mellett.


Az autó nyilvántartásba vételéhez szükséges dokumentumok:

 • Új gépjármű esetén megfelelőségi nyilatkozat
 • Ha nem új a kocsi, akkor a forgalmi engedély
 • A kötelező felelősség biztosításról szóló igazolás
 • Tulajdonjog igazolása
 • A héa (hozzáadottérték-adó, Magyarországon áfa) megfizetéséről szóló igazolás
 • Műszaki alkalmassági igazolás
 • A regisztrációs adó, útadó megfizetéséről szóló igazolás


 • joco70

  Erre az egészre az a legjobb kibúvó, hogy vagy nem jelentek be állandó lakcímet vagy később
  kijelentkezek.
  Illetve egy Mo.-on élő közeli hozzátartozó nevén legyen az autó, amit külföldön használok.
  De a legfontosabb, ha megállít a rendőr csak magyarul kell érteni! 🙂
  Ugyanakkor Angliában – a jobbkormányos és baloldali közlekedés miatt – célszerűbb venni egy
  használt (brit rendszámos) autót.